کلیدواژه‌ها = فرش بستر انعطاف‌پذیر
تعداد مقالات: 1
1. تبدیل انرژی امواج با سیستم جاذب فرش بستر دریا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-61

حسن مجدم؛ حسین یوسفی؛ محمدحسین جهانگیر