کلیدواژه‌ها = نیروگاه‌های سهموی خطی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی سیال، جنس و پوشش لوله انتقال در نیروگاه سهموی خطی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-77

محمد خسروی؛ سید محمدرضا سده ئی