کلیدواژه‌ها = مدل‌های تجربی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قابلیت مدل برنامه‌ریزی بیان ژن در شبیه‌سازی تابش خورشیدی رسیده به زمین (مطالعه موردی: اهواز)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-93

علی ماشاءاله کرمانی؛ حسین امجدی؛ محمد سلطانی