کلیدواژه‌ها = انرژی زیست توده‌
تعداد مقالات: 1
1. مدل برنامه‏ ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای تولید برق از انرژی زیست توده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-27

عزت اله مظفری؛ بیژن ملکی