نویسنده = آروین تقی زاده تبریزی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر مواد با قابلیت جذب و ذخیره‌سازی هیدروژن

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 12-18

آروین تقی زاده تبریزی؛ حسین آقاجانی؛ فرهاد فرهنگ لاله