نویسنده = یونس نوراللهی
تعداد مقالات: 2
1. پتانسیل‌سنجی تبدیل انرژی امواج توسط دستگاه Mighty whale در دریای خزر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-40

محمدحسین جهانگیر؛ امیر جدی‌پور اقدم؛ یونس نوراللهی


2. مقایسه تولید دی اکسید کربن در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با رویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8

کاوه بخرد؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی؛ صدف کرکودی؛ سهیل رومی