نویسنده = مهدی بریمانی
تعداد مقالات: 3
1. اولویت بندی نیروگاه های تولید برق تجدیدپذیر در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-87

عبدالرزاق کعبی نژادیان؛ مهدی بریمانی


2. توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-34

مهدی بریمانی؛ عبدالرزاق کعبی نژادیان


3. بررسی قیمت تمام شده و تعرفه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-9

مهدی بریمانی؛ دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان