نویسنده = شعله کاظمی فرد
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر نقش منابع انرژی تجدیدپذیر در توسعه پایدار

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 34-43

شعله کاظمی فرد؛ لیلا ناجی؛ فرامرز افشار طارمی


2. سلول خورشیدی پلیمری: ابزاری نوین در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-8

لیلا ناجی؛ زهرا تیموری؛ شعله کاظمی فرد


3. تاثیر کاربرد گرافن به عنوان ماده الکترودی بر بازده سلول ‌های خورشیدی پلیمری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-15

زهرا فخاران؛ لیلا ناجی؛ خسرو معدنی پور؛ شعله کاظمی فرد


4. مروری بر انواع مختلف سلول‌های خورشیدی و مکانیزم عملکرد آنها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-71

شعله کاظمی فرد؛ لیلا ناجی؛ فرامرز افشار طارمی؛ زهرا فخاران