نویسنده = سید علیرضا ذوالفقاری
تعداد مقالات: 3
1. بکارگیری سیستم‌های گرمایش انفرادی؛ راهکاری مؤثر برای دستیابی به شرایط آسایش حرارتی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-33

امید دیمی؛ سید علیرضا ذوالفقاری؛ سید مجید ملک‌جعفریان


3. بکارگیری مواد تغییر فاز دهنده در نمای دو پوسته؛ راهکاری مؤثر برای بهره گیری از انرژی تجدید پذیر خورشید

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-30

سید علیرضا ذوالفقاری؛ مهران سعادتی نسب؛ الهه نوروزی جاجرم